Warunki Kontraktowe FIDIC w odniesieniu do Prawa Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego

Warunki Kontraktowe FIDIC w odniesieniu do Prawa Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego
Szkolenie 2-dniowe
WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC
1200 zł netto
1200,00 zł brutto
Warunki Kontraktowe FIDIC w odniesieniu do Prawa Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego
Najbliższe terminy:
Prosimy o kontakt.
Cena:
1200 zł (kwota zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
materiały szkoleniowe:
drukowana prezentacja (ok. 380 slajdów)
drukowany skrypt prowadzącego (ok. 160 stron)
zestaw ćwiczeń rozwiązywanych na szkoleniu (35 stron)
płytę CD z materiałami szkoleniowymi
certyfikat ukończenia szkolenia
obiady dwudaniowe, napoje, przerwy kawowe

Referencje:Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji multimedialnej z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. Zostaną przeprowadzone praktyczne warsztaty we wszystkich aspektach szkolenia. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe oraz moderowana dyskusja.


Szczegółowy plan szkolenia:

Dzień PIERWSZY 9:00 - 16:00
WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC

Wprowadzenie
Wprowadzenie – krótka historia i cel procedur FIDIC – narodziny FIDIC i jego ewolucja.
Aktualne trendy w zakresie stosowania procedur budowlanych FIDIC.
Rodzaje kontraktów realizowanych według FIDIC
Książki FIDIC – Czerwona, Żółta, Srebrna i Biała – różnice, zalety i wady oraz ich zastosowanie przy realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.
Warunki Ogólne FIDIC - 20 Klauzul - od definicji do rozstrzygania sporów
Omówienie i dokładna analiza poszczególnych Klauzul.
„Czerwona książka”- studia przypadków.
„Żółta książka” – przykład pilotażu „zaprojektuj i wybuduj”.
„Srebrna książka”- czyli kiedy najważniejszy jest czas – przykład stadion Wrocław.
Ćwiczenie w rozpoznawaniu klauzul.
Warunki szczególne FIDIC
Podmioty kontraktu; pozycja w kontrakcie
Prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawcy – stosowane modele rozwiązań (wady i zalety).
Konflikt interesów w realizacji projektu – studia przypadków.
Pozycja Zamawiającego w odniesieniu do Inżyniera Kontraktu.
Zasady i metodyka współdziałania Zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera w ramach kontraktu.
Przebieg procesu inwestycyjnego w procedurze FIDIC od momentu składania oferty, przygotowywania koncepcji zadania, poprzez realizację zadania do momentu odbioru inwestycji.
Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań prawnych.
Szczegółowy przegląd obszarów potencjalnie konfliktowych:
prawo budowlane – przykłady,
prawo cywilne – studia przypadków – obszary szczególnej „wrażliwości”,
prawo zamówień publicznych – przykłady.
Ustawa o finansach publicznych – przykłady.
Akty wykonawcze i wytyczne – czyli „diabeł tkwi w szczegółach” - przykłady.

Dzień DRUGI 9:00 - 16:00
WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC

FIDIC w projektach unijnych
Zakres i reguły stosowania.
Standardy FIDIC w projektach unijnych.
Zakres i reguły stosowania – przykłady.
Praktyczne aspekty wykorzystania procedur w realizacji projektów unijnych.
Ćwiczenie: umowa dla Inżyniera Kontraktu
Błędy, porażki – przyczyny i skutki
Typowe błędy w praktyce stosowania FIDIC w poszczególnych fazach
Faza przygotowania projektu, Faza realizacji, i Faza rozliczania.
Metodyka diagnozowania i naprawy błędów.
Konflikty w procesie realizacji kontraktu i metodyka ich rozwiązywania.
Zmiany w kontrakcie FIDIC a prawo zamówień publicznych
Procedura zmian w fazie realizacji projektu – relacje; FIDIC - PZP
Wykorzystanie nowych unormowań prawa zamówień publicznych w tym zakresie oraz metodyki i procedur zarządzania projektami – szczegółowe omówienie podstaw prawnych i metodyki postępowania.
Jak powinien się przygotować zamawiający podejmując negocjacje w sprawie zmian ze stronami Kontraktu z instytucją pośredniczącą ( fundusze europejskie)?
Omówienie przykładów wykorzystania FIDIC w celu realizacji inwestycji finansowanych ze środków unijnych i wynikających z nich wniosków praktycznych.
Końcowy test utrwalający wiedzę.
Podsumowanie szkolenia.
Sesja informacji zwrotnej.

Polecamy !
ZAPRASZAMY
w tygodniu: 8:00 - 18:00
w sobotę: 9:00 - 14:00
Odbiór osobisty - prosimy
o wcześniejszy kontakt.

KONTAKT
mail: biuro@astino.pl
tel.:  (52) 327 27 27 - Bydgoszcz
kom.: 721 27 27 27
tel.: (22) 8 555 404 - Warszawa
kom.: 663 555 404
BYDGOSZCZ
tel.:  (52) 327 27 27
kom.: 721 27 27 27
ul. Borowiacka 17
85-457 Bydgoszcz

WARSZAWA
tel.: (22) 8 555 404
kom.: 663 555 404
ul. Grażyny 15
02-548 Warszawa