Planista

Planista
PLANISTA 2008 BD - kolejne stanowisko
1323 zł netto
1627,29 zł brutto
PLANISTA 2008 BD
1890 zł netto
2324,70 zł brutto
PLANISTA
1390 zł netto
1709,70 zł brutto
PLANISTA - kolejne stanowiska
973 zł netto
1196,79 zł brutto
Planista

W otaczającej nas rzeczywistości napotykamy na nieprzewidziane zdarzenia takie jak załamania pogody, dodatkowe utrudnienia robót, nieszczęśliwe wypadki losowe itp., które zmieniają warunki realizacji zaplanowanych wcześniej przedsięwzięć.

Dlatego program PLANISTA został tak zbudowany, aby można było w łatwy i szybki sposób zaplanować przedsięwzięcie, a następnie w łatwy i szybki sposób wprowadzać wszelkie zmiany, które wynikają z nieprzewidzianych zdarzeń.

Program PLANISTA jest przeznaczony do sporządzania harmonogramów robót dla różnych branż: budowlanych, montażowych, instalacyjnych i innych. Za pomocą analizy sieciowej PERT lub GANTT, system wyznacza czas przedsięwzięcia, ścieżkę krytyczną, a także rezerwy czasu dla poszczególnych czynności. Na podstawie otrzymanych danych można racjonalnie zaplanować produkcję przedsiębiorstwa oraz określić niezbędne do jej wykonania środki, w tym również finansowe. Możliwa jest też dynamiczna korekta danych, dzięki czemu można aktualizować harmonogram, uwzględniający ewentualne odstępstwa od przebiegu wykonania planu.

Program PLANISTA współpracuje z wieloma programami do kosztorysowania (Norma, Strix, WinBud, Koma, Butorg, Leonardo, Macmar, Koprin, Promax, Softbud, Vigor, i inne) i może odczytywać nazwy pozycji kosztorysowych, obmiary, ilości oraz ceny wszystkich nakładów na podstawie kosztorysu.

PLANISTA pozwala również na niezależny od kosztorysowania sposób pracy, dzięki czemu jest przydatny nie tylko w firmach o profilu budowlanym, ale w każdym przedsiębiorstwie, które zamierza w swoim działaniu zastąpić intuicyjne przewidywanie rzetelnym planowaniem. PLANISTA to prosty w obsłudze program, który daje ogromne możliwości analizy przedsięwzięć pod względem wielu czynników ekonomicznych oraz zapewnia idealne dopasowanie opcji pracy do indywidualnych wymagań Użytkownika.

Najważniejsze funkcje programu:
  • modelowanie kosztów związanych z czasem, np. kosztów, kar umownych;
  • sortowanie i filtrowanie czynności na ekranie z harmonogramem i na wydrukach wg różnych kryteriów w zdefiniowany przez siebie sposób;
  • współpracuje z wieloma programami do kosztorysowania, odczytuje nazwy pozycji kosztorysowych, obmiary, ilości oraz ceny wszystkich nakładów;
  • przesyłanie do Excela zestawień miesięcznych dla nakładów rzeczowych lub wartości finansowych;
  • porównywanie rzeczywistych kosztów robocizny z przewidywanymi w kosztorysie;
  • automatyczne sporządzanie planów w układzie dziennym lub miesięcznym.
  • poprzez wykorzystanie czynności hamakowych istnieje możliwość odwzorowania kosztów związanych z czasem, takich jak kary umowne, dzierżawy czy przestoje
Przy wykorzystaniu analizy sieciowej (wbudowanej w program) możliwe jest:
  • zbudowanie siatki zależności ułatwiającej skontrolowanie logiki układu całego przedsięwzięcia, następstw i równoległości działań;
  • wyznaczanie minimalnego czasu trwania przedsięwzięcia, ścieżki krytycznej i rezerw czasu dla poszczególnych czynności.
Polecamy !
ZAPRASZAMY
w tygodniu: 8:00 - 18:00
w sobotę: 9:00 - 14:00
Odbiór osobisty - prosimy
o wcześniejszy kontakt.

KONTAKT
mail: biuro@astino.pl
tel.:  (52) 327 27 27 - Bydgoszcz
kom.: 721 27 27 27
tel.: (22) 8 555 404 - Warszawa
kom.: 663 555 404
BYDGOSZCZ
tel.:  (52) 327 27 27
kom.: 721 27 27 27
ul. Borowiacka 17
85-457 Bydgoszcz

WARSZAWA
tel.: (22) 8 555 404
kom.: 663 555 404
ul. Grażyny 15
02-548 Warszawa