Stosowanie procedur FIDIC w inwestycjach realizowanych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

Stosowanie procedur FIDIC w inwestycjach realizowanych
w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

SZKOLENIA BEZPŁATNE 2009

INFORMUJEMY, ŻE CYKL SZKOLEŃ ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY
KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU W CAŁOŚCI POKRYWA
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2007 - 2013

O szkoleniu:

Szkolenie jest organizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego [ pobierz list polecający ] w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi wg Warunków Kontraktowych FIDIC, które charakteryzuje się połączeniem wiedzy teoretycznej i doświadczeń praktycznych w zagadnieniach proceduralnych dla wszystkich uczestników kontraktu inwestycyjnego. Cykl szkoleń przeprowadza firma ASTINO.

Cel szkolenia:

Celem jest przekazanie beneficjentom projektów indywidualnych oraz pracownikom instytucji zaangażowanych w realizację NSRO wiedzy z zakresu możliwości stosowania warunków kontraktowych FIDIC w projektach inwestycyjnych realizowanych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Istotne będzie również przekazanie beneficjentom informacji na temat roli jaką pełnią w procesie inwestycyjnym oraz ciążących na nich obowiązkach.

Szkolenie pomoże również uniknąć powstawania częstych błędów popełnianych na etapie realizacji inwestycji jak również lepiej egzekwować odpowiedzialność pozostałych stron procesu w szczególności wykonawcy i inspektora nadzoru.

W odniesieniu do instytucji zaangażowanych w NSRO wiedza zdobyta podczas szkolenia pomoże im w lepszym monitorowaniu postępów realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.

Szkolenie dedykowane jest dla:
150 pracowników instytucji zaangażowanych w realizację NSRO z zakresu procedur FIDIC w inwestycjach realizowanych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,
450 osób reprezentujących beneficjentów indywidualnych projektów kluczowych realizowanych w ramach Programów Operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski Wschodniej oraz 16 Programów Regionalnych.
Refundacja szkolenia:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu w całości pokrywa Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013

Szkolenia obejmują:
udział w zajęciach,
materiały szkoleniowe,
certyfikat ukończenia szkolenia,
obiad każdego dnia, serwisy kawowe,
dla osób z innego miasta dodatkowo
nocleg z pełnym wyżywieniem.
Polecamy !
Terminy szkoleń:
UWAGA: Kolejność zgłoszeń decyduje
o zakwalifikowaniu się na szkolenie.
Kontakt:
tel./fax: (52) 327 27 27 - Bydgoszcz
kom.:

0 721 27 27 27

tel./fax: (22) 8 555 404 - Warszawa
kom.: 0 663 555 404


SZKOLENIA BEZPŁATNE 2009

INFORMUJEMY, ŻE CYKL
SZKOLEŃ ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

LOKALIZACJE TERMINY 2009
WARSZAWA
Siedziba firmy ASTINO
ul. Grażyny 13 lokal 203
 • 16, 17 lipca
 • 27, 28 lipca
 • 30, 31 lipca
 • 3, 4 sierpnia
 • 17, 18 sierpnia
 • 20, 21 sierpnia
 • 24, 25 sierpnia
 • 27, 28 sierpnia
 • 30 sierpnia, 1 września
 • 3, 4 września
 • 14, 15 września
 • 17, 18 września
 • 21, 22 września
 • 24, 25 września
 • 5, 6 października
 • 8, 9 października
WROCŁAW
Hotel ORBITA
ul. Wejherowska 34
 • 6, 7 sierpnia
 • 3, 4 września
 • 17, 18 września
 • 8, 9 października
 • 12, 13 października
POZNAŃ
Ilonn Hotel
ul. Szarych Szeregów 16
 • 24, 25 sierpnia
 • 26, 27 sierpnia
 • 27, 28 października
 • 29, 30 października
GDAŃSK
ORLE Centrum
Hotelowo-konferencyjne
ul. Lazurowa 8
 • 30, 31 lipca
 • 27, 28 sierpnia
 • 24, 25 września
 • 22, 23 października
KRAKÓW
Hotel SYSTEM PREMIUM
Aleja 29 Listopada 19
 • 24, 25 sierpnia
 • 22, 23 września
 • 20, 21 października
KATOWICE
Hotel SYSTEM PREMIUM
ul. Szybowcowa 1A
 • 20, 21 października
 • 22, 23 października
LUBLIN
Hotel LOCOMOTIVA
Północna 28
 • 8, 9 września
 • 10, 11 września
 • 12, 13 października
 • 14, 15 października
ŁÓDŹ
Hotel AMBASADOR
ul. Kosynierów Gdyńskich 8
 • 4, 5 sierpnia
 • 6, 7 sierpnia
 • 28, 29 września
 • 30 września, 1 października
 • 26, 27 października
RZESZÓW
Hotel PREZYDENCKI
Podwisłocze 48
 • 27, 28 lipca
 • 17, 18 września
Szczegółowy plan szkolenia:

Dzień PIERWSZY 10:00 - 17:00

1. Słowo wstępne o FIDIC
1.1. FIDIC, jego historia i zakres działań
1.2. Reprezentowanie FIDIC przez organizacje narodowe
1.3. Warunki kontraktowe FIDIC od ich powstania do dzisiaj
2. Wzory warunków kontraktowych FIDIC 1999
2.1. Wzory warunków kontraktowych FIDIC 1999 – zasady i skutki zastosowania danego wzoru Warunków kontraktowych
2.2. Inne wzory FIDIC: DBO, podwykonawstwo, usługi konsultingowe
2.3. Układ wzorów FIDIC 1999
2.4. Klauzule warunków kontraktowych jako kompleksowe ujęcie zagadnień
2.5. Struktura wzorów i zasady ich stosowania
3. Uczestnicy realizacji kontraktu
3.1. Zamawiający
3.2. Wykonawca
3.3. Inżynier
3.4. Wyznaczony Podwykonawca
3.5. Pozostali uczestnicy
4. Procedury realizacji kontraktu
4.1. Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie
4.2. Obmiary i wycena
4.3. Zmiany i korekty w Robotach + Studium Przypadku (Case Study)
4.4. Próby końcowe i przejęcie przez Zamawiającego
4.5. Odpowiedzialność za wady
5. Rozliczanie kontraktów wg Czerwonej i Żółtej Książki
5.1. Zatwierdzona kwota kontraktowa a Cena kontraktowa
5.2. Ceny jednostkowe a planowany okres realizacji Robót i Kontraktu
5.3. Cena ryczałtowa za obiekt w Żółtej Książce a zakres Robót faktycznie wykonanych
5.4. Korekty uwzględniające zmiany prawne
5.5. Korekty uwzględniające zmiany Kosztu i aktualne tendencje
6. Warunki kontraktowe FIDIC a prawo polskie – rozbieżności i konieczność regulacji w Warunkach Szczególnych
6.1. Prawo Zamówień Publicznych
6.2. Kodeks cywilny
6.3. Ustawa o finansach publicznych
6.4. Prawo budowlane

Dzień DRUGI 9:00 - 16:00

7. Cena kontraktowa i płatność
7.1. Podstawy płatności
7.2. Zasady płatności
7.3. Przejściowe świadectwa płatności
7.4. Rozliczenie końcowe
7.5. Rozliczenie kontraktu
8. Roszczenia Wykonawcy
8.1. Wymagania proceduralne
8.2. Zasady postępowania
8.3. Dokumentowanie roszczeń
8.4. Kontraktowe podstawy roszczeń
9. Roszczenia Zamawiającego
9.1. Zasady postępowania
9.2. Kontraktowe podstawy roszczeń
10. Rozwiązanie Kontraktu
10.1. Rozwiązanie kontraktu przez Zamawiającego
10.2. Zawieszenie i wypowiedzenie kontraktu przez Wykonawcę
11. Siła Wyższa
12. Roszczenia i rozstrzyganie sporów
12.1. Podstawa kwestii spornych
12.2. Roszczenia Wykonawcy - procedury
12.3. Komisja Rozjemcza
12.4. Rozstrzygnięcie polubowne
12.5. Arbitraż

ZAPRASZAMY
w tygodniu: 8:00 - 18:00
w sobotę: 9:00 - 14:00
Odbiór osobisty - prosimy
o wcześniejszy kontakt.

KONTAKT
mail: biuro@astino.pl
tel.:  (52) 327 27 27 - Bydgoszcz
kom.: 721 27 27 27
tel.: (22) 8 555 404 - Warszawa
kom.: 663 555 404
BYDGOSZCZ
tel.:  (52) 327 27 27
kom.: 721 27 27 27
ul. Borowiacka 17
85-457 Bydgoszcz

WARSZAWA
tel.: (22) 8 555 404
kom.: 663 555 404
ul. Grażyny 15
02-548 Warszawa