BEZPŁATNE szkolenia FIDIC - WROCŁAW 2011

Bezpłatne szkolenia FIDIC 2011Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wszystkie formy wsparcia są całkowicie bezpłatne.

Tematy szkoleń:
Warunki kontraktowe FIDIC dla początkujących (2 dni, 8 godzin dziennie)
Warunki kontraktowe FIDIC dla zaawansowanych (2 dni, 8 godzin dziennie)
Zarządzania budową wg FIDIC (2 dni, 8 godzin dziennie)
Lokalizacja:
WROCŁAW, ul. Wejherowska 34, HOTEL ORBITA***
Koszt szkolenia:
BEZPŁATNE
Szkolenie przeznaczone jest dla osób spełniających poniższe wytyczne:
zatrudnienie w województwie dolnośląskim
praca w branży budowlanej (oświadczenie pracodawcy wraz z miejscem zatrudnienia)
w szkoleniu nie może wziąć udziału właściciel firmy chyba, że pracuje dodatkowo w innej firmie
uczestnik nie może uczestniczyć w szkoleniu w godzinach pracy
maksymalnie 2 osoby z jednej firmy na jeden termin szkolenia,
(przykładowo na 5 terminach szkoleń może uczestniczyć 10 osób z jednego zakładu pracy)
w przypadku instytucji budżetowych liczba osób na jeden termin może być dowolna
należy przesłać przed szkoleniem wypełnione dokumenty mailem na adres szkolenia@astino.pl oraz dostarczyć
oryginały na szkolenie (kwestionariusz zgłoszeniowy, zaświadczenie o zatrudnieniu, umowa w 2 egzemplarzach,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, ksero dowodu osobistego)
Szkolenia obejmują:
certyfikaty ukończenia szkolenia
obszerne materiały szkoleniowe
obiady, napoje, przekąski, kawę, herbatę
Refundacja szkolenia:

Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wszystkie formy wsparcia są całkowicie bezpłatne.

Polecamy !


UWAGA: Kolejność zgłoszeń decyduje
o zakwalifikowaniu się na szkolenie.


Szkolenie może być odwołane w przypadku
zbyt małej liczby uczestników
lub z powodu innych zdarzeń losowych.Pobierz:
Każdy uczestnik wypełnia osobny komplet dokumentów.

Kwestionariusz zgłoszeniowy .PDF >>

Umowa uczestnictwa .PDF >>

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych .PDF >>

Regulamin Projektu .PDF >>


Kontakt:
tel./fax: (52) 327 27 27 - Bydgoszcz
kom.:

0 721 27 27 27

tel./fax: (22) 8 555 404 - Warszawa
kom.: 0 663 555 404
szkolenia@astino.pl


Terminy WROCŁAW
Lokalizacja:
WROCŁAW, ul. Wejherowska 34, HOTEL ORBITA***
OSTATNIE TERMINY
26, 27, 28 września 2011
poniedziałek 14:00-21:00
wtorek 15:30-19:00
środa 15:30-19:00
Warunki kontraktowe FIDIC dla zaawansowanych
BRAK MIEJSC
29, 30 września 2011
czwartek 14:00-21:00
piątek 8:00-15:00
Zarządzania budową wg FIDIC
BRAK MIEJSC
29, 30 września 2011
czwartek 14:00-21:00
piątek 8:00-15:00
Warunki kontraktowe FIDIC dla początkujących
BRAK MIEJSC
Godziny szkolenia: 9:00 - 16:00 (każdego dnia)
26, 27 lutego 2011 BRAK MIEJSC
(sobota, niedziela)
Zarządzania budową wg FIDIC
2, 3 marca 2011 BRAK MIEJSC
(środa, czwartek)
Warunki kontraktowe FIDIC dla początkujących
12, 13 marca 2011 BRAK MIEJSC
(sobota, niedziela)
Warunki kontraktowe FIDIC dla zaawansowanych
17, 18 marca 2011 BRAK MIEJSC
(czwartek, piątek)
Zarządzania budową wg FIDIC
22, 23 marca 2011 BRAK MIEJSC
(wtorek, środa)
Warunki kontraktowe FIDIC dla początkujących
24, 25 marca 2011 BRAK MIEJSC
(czwartek, piątek)
Warunki kontraktowe FIDIC dla zaawansowanych
26, 27 marca 2011 BRAK MIEJSC
(sobota, niedziela)
Zarządzania budową wg FIDIC
28, 29 marca 2011 BRAK MIEJSC
(poniedziałek, wtorek)
Warunki kontraktowe FIDIC dla początkujących
30, 31 marca 2011 BRAK MIEJSC
(środa, czwartek)
Warunki kontraktowe FIDIC dla zaawansowanych
16, 17 kwietnia 2011 BRAK MIEJSC
(sobota, niedziela)
Warunki kontraktowe FIDIC dla zaawansowanych
14, 15 maja 2011 BRAK MIEJSC
(sobota, niedziela)
Warunki kontraktowe FIDIC dla początkujących
18, 19 czerwca 2011 BRAK MIEJSC
(sobota, niedziela)
Zarządzania budową wg FIDIC
Szczegółowy plan szkolenia:

WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC
dla początkujących

Wprowadzenie
Wprowadzenie – krótka historia i cel procedur FIDIC – narodziny FIDIC i jego ewolucja.
Aktualne trendy w zakresie stosowania procedur budowlanych FIDIC.
Rodzaje kontraktów realizowanych według FIDIC
Książki FIDIC – Czerwona, Żółta, Srebrna i Biała – różnice, zalety i wady oraz ich zastosowanie przy realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.
Warunki Ogólne FIDIC - 20 Klauzul - od definicji do rozstrzygania sporów
Omówienie i dokładna analiza poszczególnych Klauzul.
„Czerwona książka”- studia przypadków.
„Żółta książka” – przykład pilotażu „zaprojektuj i wybuduj”.
„Srebrna książka”- czyli kiedy najważniejszy jest czas – przykład stadion Wrocław.
Ćwiczenie w rozpoznawaniu klauzul.
Warunki szczególne FIDIC
Podmioty kontraktu; pozycja w kontrakcie
Prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawcy – stosowane modele rozwiązań (wady i zalety).
Konflikt interesów w realizacji projektu – studia przypadków.
Pozycja Zamawiającego w odniesieniu do Inżyniera Kontraktu.
Zasady i metodyka współdziałania Zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera w ramach kontraktu.
Przebieg procesu inwestycyjnego w procedurze FIDIC od momentu składania oferty, przygotowywania koncepcji zadania, poprzez realizację zadania do momentu odbioru inwestycji.
Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań prawnych.
Szczegółowy przegląd obszarów potencjalnie konfliktowych:
prawo budowlane – przykłady,
prawo cywilne – studia przypadków – obszary szczególnej „wrażliwości”,
prawo zamówień publicznych – przykłady.
Ustawa o finansach publicznych – przykłady.
Akty wykonawcze i wytyczne – czyli „diabeł tkwi w szczegółach” - przykłady.

FIDIC w projektach unijnych
Zakres i reguły stosowania.
Standardy FIDIC w projektach unijnych.
Zakres i reguły stosowania – przykłady.
Praktyczne aspekty wykorzystania procedur w realizacji projektów unijnych.
Ćwiczenie: umowa dla Inżyniera Kontraktu
Błędy, porażki – przyczyny i skutki
Typowe błędy w praktyce stosowania FIDIC w poszczególnych fazach
Faza przygotowania projektu, Faza realizacji, i Faza rozliczania.
Metodyka diagnozowania i naprawy błędów.
Konflikty w procesie realizacji kontraktu i metodyka ich rozwiązywania.
Zmiany w kontrakcie FIDIC a prawo zamówień publicznych
Procedura zmian w fazie realizacji projektu – relacje; FIDIC - PZP
Wykorzystanie nowych unormowań prawa zamówień publicznych w tym zakresie oraz metodyki i procedur zarządzania projektami – szczegółowe omówienie podstaw prawnych i metodyki postępowania.
Jak powinien się przygotować zamawiający podejmując negocjacje w sprawie zmian ze stronami Kontraktu z instytucją pośredniczącą ( fundusze europejskie)?
Omówienie przykładów wykorzystania FIDIC w celu realizacji inwestycji finansowanych ze środków unijnych i wynikających z nich wniosków praktycznych.
Końcowy test utrwalający wiedzę.
Podsumowanie szkolenia.
Sesja informacji zwrotnej.

WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC
dla zaawansowanych

Wprowadzenie
Podmioty kontraktu
Prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawcy w realizacji projektu – studia przypadków
Inżynier Kontraktu: uprawnienia, obowiązki w procesie inwestycyjnym – rozwiązania skrajne i optymalne, modelowanie uprawnień
Zasady i metodyka współdziałania zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera w ramach kontraktu
Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań prawnych
Prawo budowlane
Prawo cywilne
Prawo zamówień publicznych
Tajniki procedury i jej zagrożenia w zakresie sporządzania dokumentacji ofertowej (przetargowej), w czerwonym, żółtym FIDIC-u – studia przypadków
Wymagania w stosunku do SIWZ zgodnie z PZP a rodzaj Warunków Kontraktowych FIDIC
Przygotowanie analizy wstępnej dla SIWZ - ćwiczenie
Tworzenie Warunków Kontraktowych FIDIC dla inwestycji inrastrukturalnej
Najpoważniejsze nieprawidłowości i błędy popełnione w kontraktach prowadzonych wg FIDIC
Zarys ogólny, przyczyny wprowadzenia zmian
Przegląd dokumentów Kontraktu
FIDIC w relacji do Ustawy o PPP i Ustawy o Koncesjach na roboty budowlane i usługi
„Czerwona książka”, „Żółta książka”, „Srebrna książka” W relacji do metod i technik zarządzania projektami
Harmonogram realizacyjny projektu - ćwiczenie Budżet projektu
Wymogi synchronizacji budżetu i harmonogramu
Metodyka monitorowania, raportowania
Ubezpieczenia kontraktu
Raporty, oceny, analizy
Rozliczanie kontraktów – wymogi FIDIC a wymagania prawa unijnego
Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań prawnych
Prawo budowlane
Prawo cywilne
Prawo zamówień publicznych
FIDIC w projektach unijnych
Zakres i reguły stosowania
Standardy FIDIC w projektach unijnych
Zakres i reguły stosowania
Wymogi formalne poszczególnych programów
Praktyczne aspekty wykorzystania procedur w realizacji projektów unijnych
Błędy, porażki – przyczyny i skutki na tle zasad i technik skutecznych negocjacji
Typowe błędy w praktyce stawania FIDIC
Faza przygotowania projektu
Faza realizacji
Faza rozliczania
Metodyka diagnozowania i naprawy błędów
Konflikty w procesie realizacji kontraktu i metodyka ich rozwiązywania
Zmiany
Procedura zmian w fazie realizacji projektu
Wykorzystanie nowych unormowań prawa zamówień publicznych w tym zakresie oraz metodyki i procedur zarządzania projektami
Jak powinien się przygotować Inżynier Kontraktu podejmując negocjacje
Ze stronami Kontraktu
Z samorządem
Z instytucją pośredniczącą (fundusze europejskie)
Reasume
Instytucja w pozycji zamawiającego, Firma jako wykonawca
Instytucja jako inżynier kontraktu
Pozycjonowanie pełnionych ról w kontrakcie – wnioski praktyczne
Zakończenie szkolenia
Podsumowanie szkolenia
Sesja informacji zwrotnej

ZARZĄDZANIE BUDOWĄ wg FIDIC


Podmioty kontraktu; pozycja w kontrakcie – kryteria wyboru pozycji
Prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawcy – stosowane modele rozwiązań ( wady i zalety, konflikt interesów) w realizacji projektu – studia przypadków
Inżynier Kontraktu: uprawnienia, obowiązki w procesie inwestycyjnym – rozwiązania skrajne i optymalne, modelowanie uprawnień
Zasady i metodyka współdziałania zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera w ramach kontraktu
Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań prawnych
Przegląd obszarów potencjalnie konfliktowych
prawo budowlane,
prawo cywilne,
prawo zamówień publicznych
Warunki szczegółowe FIDIC
Tajniki procedury i jej zagrożenia w zakresie sporządzania dokumentacji ofertowej (przetargowej), w czerwonym, żółtym FIDIC,u – studia przypadków
Wymagania w stosunku do SIWZ zgodnie z PZP a rodzaj Warunków Kontraktowych FIDIC,
Przygotowanie analizy wstępnej dla SIWZ - ćwiczenie
Tworzenie Warunków Kontraktowych FIDIC dla inwestycji infrastrukturalnej – wymogi unijne najpoważniejsze nieprawidłowości i błędy popełnione w kontraktach prowadzonych wg FIDIC
Zarys ogólny, przyczyny wprowadzenia zmian
Przegląd dokumentów Kontraktu
FIDIC w relacji do Ustawy o PPP i Ustawy o Koncesjach na roboty budowlane i usługi
"Czerwona książka", "Żółta książka", "Srebrna książka" W relacji do metod i technik zarządzania projektami
Harmonogram realizacyjny projektu - ćwiczenie
Budżet projektu
Wymogi synchronizacji budżetu i harmonogramu
Metodyka monitorowania, raportowania
Ubezpieczenia kontraktu
Raporty, oceny, analizy
Rozliczanie kontraktów – wymogi FIDIC a wymagania prawa unijnego
FIDIC a praktyczne wymogi prawa polskiego w odniesieniu do uprawnień i obowiązków Wykonawcy kontraktu
Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań prawnych:
prawo budowlane,
prawo cywilne,
prawo zamówień publicznych
akty wykonawcze i wytyczne – czyli „diabeł tkwi w szczegółach”
FIDIC w projektach unijnych
Zakres i reguły stosowania
Standardy FIDIC w projektach unijnych
Zakres i reguły stosowania
Wymogi formalne poszczególnych programów
Praktyczne aspekty wykorzystania procedur w realizacji projektów unijnych
Błędy, porażki – przyczyny i skutki na tle zasad i technik skutecznych negocjacji
Typowe błędy w praktyce stosowania FIDIC w poszczególnych fazach;
Faza przygotowania projektu – kontrakty PPP i koncesyjne
Faza realizacji – problematyka zmian w kontrakcie
Faza rozliczania – istota formuł waloryzacyjnych i praktyka ich stosowania
Metodyka diagnozowania i naprawy błędów
Konflikty w procesie realizacji kontraktu i metodyka ich rozwiązywania
Zmiany
Procedura zmian w fazie realizacji projektu
Wykorzystanie nowych unormowań prawa zamówień publicznych w tym zakresie oraz metodyki i procedur zarządzania projektami
Negocjacje w procedurze FIDIC
Jak powinien się przygotować Inżynier Kontraktu podejmując negocjacje:
ze stronami Kontraktu,
z samorządem,
z instytucją pośredniczącą ( fundusze europejskie),
Firma jako wykonawca
Instytucja, jako inżynier kontraktu
Pozycjonowanie pełnionych ról w kontrakcie – wnioski praktyczne
Podsumowanie szkolenia
Sesja informacji zwrotnej


ZAPRASZAMY
w tygodniu: 8:00 - 18:00
w sobotę: 9:00 - 14:00
Odbiór osobisty - prosimy
o wcześniejszy kontakt.

KONTAKT
mail: biuro@astino.pl
tel.:  (52) 327 27 27 - Bydgoszcz
kom.: 721 27 27 27
tel.: (22) 8 555 404 - Warszawa
kom.: 663 555 404
BYDGOSZCZ
tel.:  (52) 327 27 27
kom.: 721 27 27 27
ul. Borowiacka 17
85-457 Bydgoszcz

WARSZAWA
tel.: (22) 8 555 404
kom.: 663 555 404
ul. Grażyny 15
02-548 Warszawa